Integritetspolicy

Integritetspolicy hos Nordic Eco Care AB

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Naturlig Deo / Nordic Eco Care AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

1. Ändamål för insamling av personuppgifter
För att kunna erbjuda dig våra tjänster/produkter behöver vi behandla vissa personuppgifter/data om dig eller ditt besök på vår webbplats.
Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Ändamålen är till exempel:

  • ingå ett avtal med oss/bli kund
  • köp av produkt/tjänst
  • hantering av kundserviceärenden
  • orderhantering

2. Personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan kan du läsa vilka personuppgifter som samlas in samt syftet med insamlingen av respektive personuppgift.

* Namn / Företagsnamn & adressuppgifter: Används vid orderhantering och fakturering. Företagsnamnet alternativt butiksnamnet publiceras även på vår hemsida naturligdeo.se under fliken “hitta din återförsäljare”. Syftet med att företaget/butiken finns på hemsidan är att synliggöra för kunder var de kan hitta närmsta återförsäljare av Naturlig Deo samt förhoppningsvis öka återförsäljarnas försäljning.
* Ev avvikande leveransadress: Sparas i vårt privata system för att erbjuda er snabb och smidig service efter order.
* E-postadress: Används till att förmedla information i form av nyhetsbrev och annan kontakt, samt även för mottagandet av fakturor.
* Telefonnummer: Används i vissa fall till kontakt samt sms-avisering om företaget önskar.
*Organisationsnummer: Syftet är att säkerställa att ni bedriver en verksamhet som får köpa in våra produkter till återförsäljarpriser.
* Kontaktpersons för- och efternamn: Används vid kontakt samt som referens på faktura vid order.
* Hemsida: Ger oss lite inblick i er verksamhet samt publiceras på vår hemsida naturligdeo.se under fliken “hitta din återförsäljare” i syfte att öka återförsäljarnas försäljning.
* Övriga noteringar: I vårt system samlar vi även små noteringar så som: hur återförsäljare vill ha sin leverans, avvikande öppettider, aktuella reklamationer, ev. info om event/ invigning, eller annan information som kan behövas för att ge bästa möjliga service.

3. Korrekta uppgifter
Företagskunden är ansvarig för att de uppgifter som lämnas är korrekta och fullständiga. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter och ombesörjer på egen hand eventuella ändringar av uppgifter, tex leveransadress etc. Vid nya adressuppgifter m.m. ansvarar kunden för att säkerställa att de nya uppgifterna ligger i systemen, genom att kontakta info@naturligdeo.se . Vid beställning godkänner du att vi använder och lagrar dina uppgifter i våra system. Dessa kommer endast att användas för att ge dig bästa möjliga service i form av ex. meddela orderstatus, länk för att spåra paketet, utskick av vårt nyhetsbrev till återförsäljare, samt andra order- och serviceärenden. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick kommer lagras fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera. Kundmejl lagras bara så länge de behövs och max i 3 år, därefter kommer de raderas.

4. Tillgång till personuppgifter
4.1 Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Eftersom vi samarbetar med KeepJar, Gröna Gläntans Ekobutik och Malin i Ratan kan vissa uppgifter komma att delas med dem, ifall ni även beställer produkter ur deras sortiment. Syftet med detta är att ge bästa möjliga förutsättningar för produkter ni säljer hos er. Säg till om ni inte vill att uppgifter delas med dessa företag!
4.2 Vi använder oss av vissa tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) i vår verksamhet som viss information delas med:
För att skicka varorna delas viss information med fraktbolaget.
För att kunna skicka nyhetsbrev delar vi din information med Mailchimp.
Vid fakturering används Swedbanks tjänst.
Information från webbplatsen lagras i datacenter inom Sverige. Av tekniska skäl kan våra underleverantörer behöva flytta information till länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.
Vissa personuppgifter behandlas av Google tjänster. Google är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA, som följer gällande lagstiftning.

5. Dina rättigheter
Du som är kund eller registrerad hos oss av någon anledning, har flera rättigheter du bör känna till.
* Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig/ditt företag.
* Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
* Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. När du meddelat att du inte längre är kund hos oss alternativt inte längre är intresserad av att bli kund, tar vi bort uppgifterna vi sparat inom ett år. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det kan även finnas andra skäl att spara uppgifterna för längre tid, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, i fall du exempelvis har köpt produkter av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra exempelvis eventuella reklamationer. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
* Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot nyhetsbrev när som helst. Du kan göra detta genom att avprenumerera från vårt nyhetsbrev eller kontakta oss via mejl.
* Klagomål: Du har rätt att lämna klagomål om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy.

6. Säkerhet
Intrång gällande personuppgifter anmäls i relevanta fall (om risk för den enskildas rättigheter och friheter föreligger) till Datainspektionen inom 72 timmar. Vi anmäler även till den som förlorat sin information enligt de regler som dataskyddslagen föreskriver. Dataintrång anmäls dessutom till polisen.

7. Ändringar
Vi kan komma att uppdatera denna policy. Vår aktuella integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbsida för företag. Vid ändringar av policyn skickas den nya policyn ut via nyhetsbrevet för återförsäljare. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

8. Kontakt
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Nordic Eco Care AB
Sörbyvägen 1
935 32 Norsjö

Tel. 070-2261833
Org. nr: 559036-2991

Frågor rörande personuppgiftsbehandling, begäran om registerutdrag, rättelse och begränsning av uppgifter, eller för att raderas ur våra system: mejla info@naturligdeo.se

Senast reviderad: 2019-01-10